หน้าจอดิจิตอล*

 

 

หน้าจอดิจิตอล ที่จะคุณสามารถใช้ควบคุมเวลาและอุณหภูมิ ในการทำอาหารได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

 

*เฉพาะรุ่น