ศูนย์ข่าวสาร | ประเทศไทย | 中國台灣

ข่าวสารล่าสุดของเรา

หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงผลอยู่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์ข่าวสารของเราเท่านั้น สำหรับการค้นหาอื่นๆ โปรดใช้ฟังก์ชันการค้นหาที่ด้านบนของไซต์นี้

ไม่พบผลลัพธ์ โปรดลองคำค้นหาอื่น

 

คำแนะนำ:

 

  • โปรดสะกดคำทุกคำอย่างถูกต้อง
  • ค้นหาด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เช่น HD9240/90, L2BO/00)
  • ค้นหาด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ (เช่น Airfryer, Lumify)
  • ลองใช้คำค้นหาอื่น 

ติดตามข่าวสารจาก Philips บนโซเชียลมีเดีย

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด