ศูนย์ข่าวสาร | ประเทศไทย | 中國台灣

ก.ย. 20, 2560

ฟิลิปส์ สานต่อปณิธานสร้างสังคมแห่งการช่วยชีวิต มอบความรู้ คืนชีวิต ให้แก่ชุมชนหนองแขม


ฟิลิปส์ เดินหน้าสานต่อปณิธานที่มุ่งมั่นจะสร้างสังคมแห่งการช่วยชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงาน “โครงการฝึกอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและพิธีมอบเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อชุมชนหนองแขม”

AED training group photo

กรุงเทพฯ ประเทศไทยบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ เดินหน้าสานต่อปณิธานที่มุ่งมั่นจะสร้างสังคมแห่งการช่วยชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงาน “โครงการฝึกอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและพิธีมอบเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อชุมชนหนองแขม” เพื่อฝึกอบรมวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการใช้มือปั๊มหัวใจ (Cardio Pulmonary Resuscitation หรือ CPR) และมอบเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) ให้แก่ชุมชนหนองแขม โดยมีนายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม  เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

 

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ฟิลิปส์ เรามีปณิธานที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการช่วยชีวิต เราจึงได้ดำเนินการสนับสนุนและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และการปฐมพยาบาลเพื่อคืนชีวิตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี โดยได้ริเริ่มโครงการ ‘ฟิลิปส์ห่วงใยหัวใจคุณ’ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2557 เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติอย่างถูกต้อง โดยได้ฝึกอบรมประชาชนไปแล้วกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ ฟิลิปส์ยังได้ร่วมกับสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัย แห่งเอเซีย APFA ภายใต้โครงการ ‘คืนชีวิตทุกนาทีด้วย AED & CPR’  เพื่อจัดการฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจกว่า 1,000 คน  ได้มีความรู้ในการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง เพราะเราเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจของคนในสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยได้”

Donating AED training
จากสถิติพบว่าการปฐมพยาบาลด้วยการใช้มือปั๊มหัวใจ (CPR)นั้น ผู้ป่วยมีโอกาสรอด 5% แต่หากใช้เครื่อง AED โอกาสรอดจะเพิ่มถึง 40%”

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์

ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็ง ในขณะที่ปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากถึง 495 คน และยังพบผู้ป่วยจากภาวะเจ็บแน่นทรวงอกหรือมีปัญหาด้านหัวใจอีกกว่า 12,304 คน1 โดยหลายครั้งผู้ป่วยเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลก่อนถึงมือแพทย์ นับเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิต เพื่อให้ประชาชนพร้อมรับมือกับภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สนามบิน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนพลุกพล่าน

 

“นอกจากการรณรงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแล้ว ที่ผ่านมา ฟิลิปส์ ยังให้การสนับสนุนภาครัฐ เพื่อผลักดันให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ปัจจุบัน ในหลายๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ได้มีการติดตั้งเครื่อง AED เกือบทุกจุดในบริเวณที่สาธารณะ แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ยังถือว่าทำได้น้อยมากและยังไม่ครอบคลุมมากพอ จากสถิติพบว่าการปฐมพยาบาลด้วยการใช้มือปั๊มหัวใจ (CPR)นั้น ผู้ป่วยมีโอกาสรอด 5% แต่หากใช้เครื่อง AED โอกาสรอดจะเพิ่มถึง 40% ดังนั้น ฟิลิปส์ จึงได้มอบเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติไปแล้วกว่า 80 เครื่องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ สภากาชาดไทย, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมดับแพลิงและช่วยชีวิต รังสิตคลองเก้า เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการเห็นความสำคัญของการติดตั้งเครื่อง AED ในที่สาธารณะ” นายวิโรจน์ กล่าวสรุป

AED training

1 นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), กุมภาพันธ์ 2560

เกี่ยวกับ รอยัล ฟิลิปส์

รอยัล ฟิลิปส์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพของผุ้คนให้ดีขึ้น และการเสริมสร้างสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่ความเป็นอยู่ที่ดี การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน ฟิลิปส์ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกทางคลีนิก และความต้องการของผู้บริโภค มาพัฒนาเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ครบวงจร ฟิลิปส์ เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยภาพนำวิถี เครื่องตรวจวัดชีพจรผู้ป่วย และสารสนเทศด้านสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคและการดูแลรักษาที่บ้าน สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในปีพ.ศ. 2559 พอร์ทโฟลิโอด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพของฟิลิปส์ สร้างยอดขายได้ถึง 17.4 พันล้านยูโร โดยฟิลิปส์ดำเนินธุรกิจอยู่ในทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 71,000 คน  100 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข่าวสารฟิลิปส์เพิ่มเติมได้ที่   www.philips.com/newscenter

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

หัวข้อ

ข้อมูลติดต่อ

Chadajit Polsuppanich

Chadajit Polsuppanich

Corporate Communication Manager

เนื้อหาของสื่อ

แชร์ในโซเชียลมีเดีย

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด