ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแอป Philips Clean Home+

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020

แอป Philips Clean Home+ (“แอป”) ช่วยให้คุณควบคุม ตรวจสอบ และจัดการเครื่องฟอกอากาศอากาศ Philips และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น (รวมๆ เรียกว่า “อุปกรณ์”) ได้ทุกที่ทุกเวลา (“บริการ”)

 

แอปและอุปกรณ์ต่างๆ จะควบคุมโดย  Philips Consumer Lifestyle B.V. หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย (“Philips”, “ของเรา” หรือ “เรา”) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแอปและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่คุณตัดสินใจจะจับคู่กับแอปดังกล่าว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยอุปกรณ์และ/หรือแอป ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณใช้งานแอป รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลที่เก็บรวบรวม และการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของคุณ

 

โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และเงื่อนไขการใช้งานร่วมด้วย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เรารับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณเข้าถึง ดาวน์โหลด ติดตั้งอุปกรณ์หรือแอปตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดด้านล่าง
account data

ข้อมูลบัญชี

คุณสามารถเข้าสู่ระบบแอปด้วยบัญชี MyPhilips หรือโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ส่วนผู้ใช้ในประเทศจีนสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์

 

 • เมื่อคุณเข้าสู่ระบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจประกอบด้วยข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะทั่วไป (เช่น รูปโปรไฟล์, การระบุตัวตน, เพศ, URL ของโปรไฟล์, วันเกิด, โฮมเพจ, และตำแหน่ง) และอีเมล ซึ่งเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน สำหรับในประเทศจีน คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Wechat โดยเมื่อคุณใช้บัญชี Wechat เราจะรวบรวม ID บัญชี WeChat และโปรไฟล์สาธารณะซึ่งรวมถึงชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ด้วย โปรดทราบว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการใช้แอป และการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ (เช่น Facebook หรือ Google) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

 

 • เมื่อคุณสร้างบัญชี MyPhilips ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน ในกรณีนี้ เราจะส่งอีเมลต้อนรับเพื่อให้คุณยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อสื่อสารกับคุณเมื่อคุณมีคำถาม เพื่อส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการอย่างใกล้ชิด หรือเพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดถึงคุณในกรณีที่คุณอนุญาต คุณยังสามารถใช้บัญชี MyPhilips เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ Philips เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือเกม เข้าร่วมกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นของ Philips (เช่น การคลิก “ถูกใจ” หรือ “แชร์”) และเข้าร่วมการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือตอบแบบสอบถาม

 

เราใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อสร้างและจัดการบัญชี เนื่องจากเราใช้ข้อมูลบัญชีของคุณในการให้บริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (b) ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สหภาพยุโรป) 2016/679

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Devices data

ข้อมูล อุปกรณ์

เมื่อคุณทำการจับคู่อุปกรณ์กับแอป เราจะเก็บรวมรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

 • อุปกรณ์ฟอกอากาศ

(I)  ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์ โหมดที่กำลังใช้งาน การเปิด/ปิด โหมด ความเร็วพัดลม การจัดตาราง และคำสั่งควบคุม

(II)  ข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วไป ซึ่งรวมถึงดัชนีสารก่อภูมิแพ้ภายในอาคาร PM2.5 อุณหภูมิ ก๊าซ และระดับความชื้น

 

 • อุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่น Robot

(I)   ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์ ข้อมูลการจัดตาราง จำนวนรอบ และระยะเวลาการทำความสะอาด

 

นอกจากนี้เรายังรวบรวม IP แอดเดรสของเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการ ซึ่งทำให้อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังปรับปรุงอุปกรณ์และบริการของเรา และให้คุณมีส่วนร่วมกับอุปกรณ์และบริการมากขึ้น

 

เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการประมวลผลต่อเมื่อคุณเลือกที่จะจับคู่อุปกรณ์กับแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679

 

 

ข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้

แอปอาจจะแสดงคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลด้านคุณภาพอากาศในบ้าน เช่น คุณเข้ามาในบ้าน/ห้องนี้นานแค่ไหนแล้ว และคุณวางอุปกรณ์ไว้ที่ห้องใด โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ และแอปจะใช้คำตอบของคุณในการกำหนดโหมดการทำงานที่เหมาะสมกับอุปกรณ์มากที่สุด

 

เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะได้รับการประมวลผลต่อเมื่อคุณเลือกที่จะจับคู่อุปกรณ์กับแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Cookies

คุ้กกี้

เราใช้คุกกี้ แท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) เพื่อดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ และปรับแต่งบริการของเรา คุกกี้ทำให้เราจดจำอุปกรณ์เคลื่อนที่และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงหมายเลขอุปกรณ์ผู้ใช้เฉพาะตัว, IP แอดเดรสของอุปกรณ์เคลื่อนที่, ประเภทเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลเซสชันและการใช้งาน หรือข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอป

 

เราจะถามความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในแอป โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแอป

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Location data

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

เมื่อคุณต้องการการสนับสนุนลูกค้า เราจะประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของกรณี รวมถึงหมายเลขกรณี ข้อมูลติดต่อระหว่างคุณกับเรา และข้อมูลติดต่อของคุณ นอกจากนี้:

 

 • เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ “ติดต่อผู้พัฒนา” ของแอป เราจะประมวลผลรายงาน “บันทึกแอป” พร้อมข้อมูลรุ่นและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลบ่งชี้เฉพาะที่เกี่ยวข้อง

 

 • เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ “ติดต่อเรา” ของแอป เราจะประมวลผลคำถามและความคิดเห็นของคุณพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น ผู้ผลิต รุ่น และระบบปฏิบัติการ) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าของคุณเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่คุณพบ ให้การสนับสนุนที่คุณต้องการ และติดต่อคุณเมื่อจำเป็น

 

เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าของคุณตามความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามมาตรา 6.1 (b) ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สหภาพยุโรป) 2016/679 ในบางกรณี เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6.1 (c) ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สหภาพยุโรป) 2016/679

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Combined data

ข้อมูลรวม

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี ข้อมูลอุปกรณ์ คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณและการใช้ช่องทางดิจิตอลของ Philips เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล แอปและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับแอป รวมถึง IP แอดเดรส คุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสื่อสารที่คุณคลิกหรือแตะ รายละเอียดตำแหน่ง และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

 

เราวิเคราะห์ข้อมูลรวมเพื่อมอบบริการที่เป็นส่วนตัวแก่คุณ ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาเนื้อหา การทำงาน และการใช้งานของแอป อุปกรณ์ และบริการ รวมถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในกรณีนี้ เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลรวมของคุณเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายของ Philips ที่จะดำเนินการตามชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (f) ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สหภาพยุโรป) 2016/679

 

หากคุณเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณตามความสนใจและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณผ่านอีเมล โทรศัพท์ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เช่น แอปมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลรวมของคุณเพื่อปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงจุดและเหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น เราจะถามความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะส่งการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณ

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Third parties
การอนุญาต

 

เราจะถามความยินยอมของคุณเมื่อแอปต้องได้รับการอนุญาตในการเข้าถึงเซ็นเซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น กล้อง Wi-Fi, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือ Bluetooth) หรือข้อมูลอื่น (เช่น รูปถ่าย) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการ โดยเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อจำเป็นต่อการให้บริการและหลังจากที่คุณให้ความยินยอมเท่านั้น

 

 • สิทธิ์ทั่วไป
 • Wi-Fi เพื่อการตั้งค่าการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ
 • “กล้องถ่ายรูป” เพื่อสแกนรหัส QR ในการเริ่มต้นการจับคู่อุปกรณ์
 • “รูปภาพ” เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการแบ่งปันภาพถ่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกสแนปช็อตของคุณภาพอากาศภายในหรือภายนอกอาคาร และแบ่งปันผ่าน SMS/Wechat หรือช่องทางในสื่อสังคมอื่นๆ

 

 • “การโทร” เพื่อให้คุณสามารถโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Philips ผ่านทางแอป
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และตำแหน่งคร่าวๆ
 • “การจับคู่อุปกรณ์” ระบบปฏิบัติการ Android ต้องมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบคร่าวๆ เพื่อเชื่อมต่อแอปเข้ากับอุปกรณ์ ส่วน iOS ต้องการการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งเพื่อรับรู้เมื่อแอปและอุปกรณ์อยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม Philips ไม่ได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดๆ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยที่ Philips ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากคุณลบโปรไฟล์หรือแอปของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วย
 • “ค้นหา Philips ใกล้บ้านคุณ” เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อนำคุณไปยังร้านค้าหรือศูนย์บริการลูกค้าที่อยู่ใกล้คุณ
 • “ไฟล์” แอปต้องการการเข้าถึงไฟล์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บการกำหนดค่าภาษาและไฟล์อื่นๆ ที่แอปใช้ในการทำงาน (เช่น กราฟิก ไฟล์สื่อ หรือสินทรัพย์โปรแกรมขนาดใหญ่อื่นๆ) หากคุณลบแอป ข้อมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
 • การอนุญาตของเครื่องฟอกอากาศ
 • “ข้อมูลสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ” เมื่อเปิดใช้งานการอนุญาตนี้ แอปจะแชร์ข้อมูลตำแหน่งแบบไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ (ระดับเมือง) ไปยังบุคคลที่สาม เพื่อมอบแผนที่ตำแหน่งพร้อมกับข้อมูลคุณภาพอากาศในโฮมเพจของแอปให้กับคุณ

 

คุณสามารถบล็อคการอนุญาตแอปได้ทุกเมื่อ ผ่านการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกแบ่งปันกับผู้ใดบ้าง

Philips อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น หุ้นส่วนธุรกิจ หรือบุคคลที่สามรายอื่นตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผู้ให้บริการ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และโฆษณาบริการของเรา

 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้:

 

 

 • ผู้ให้บริการ IT และ Cloud

ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต่อการทำงานของแอพและการให้บริการ

 

 • ผู้ให้บริการการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผู้ให้บริการเหล่านี้จะให้บริการเฉพาะสำหรับแอป เช่น การวิเคราะห์แอป ข้อความแจ้งเตือนในแอปและข้อความแจ้งเตือนแบบพุช

 

Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

บุคคลที่สามอื่นๆ

Philips อาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเอง หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ก่อนจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Philips จะตรวจสอบว่าได้แจ้งให้คุณทราบแล้วและ/หรือได้รับความยินยอมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากคุณแล้ว ในกรณีนี้ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูล

 

บางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรงให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายหรือในทางกลับกันเพื่อมอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราอย่างอิสระให้กับบริษัทในเครือใดๆ และอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่ใด ๆ

 

Amazon Alexa

เรารองรับความสามารถเครื่องฟอกอากาศของ Philips ในบางประเทศ หากเปิดใช้งานความสามารถ คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณผ่าน Amazon Alexa ได้ โดย Amazon จะมอบบริการของตัวเองเมื่อคุณเปิดใช้งาน Amazon Alexa เราขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Amazon Alexa

 

Tmall Genie

เรารองรับความสามารถ Philips Air ในแอป Tmall Genie ในประเทศจีน หากเปิดใช้งานความสามารถ คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณผ่าน TMall Genie ได้ โดยในกรณีนี้ Tmall Genie จะมอบบริการของตัวเอง เราขอให้คุณอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ TMall Genie

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Choices and rights

การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีโรงงานหรือมีการติดต่อกับผู้ให้บริการ การใช้บริการหมายความว่าคุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบนหรือติดต่อ privacy@philips.com

 

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (i) ระยะเวลาที่คุณใช้แอพหรือบริการ (ii) ข้อมูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของการเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
We protect your personal data
ทางเลือกและสิทธิของคุณ

หากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น (ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@philips.com และเราจะตอบสนองต่อคำร้องคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในคำร้อง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ เข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำร้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีที่คุณใช้ในการส่งคำร้องถึงเราเท่านั้น โดยเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนปฏิบัติตามคำร้อง เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควรในทางปฏิบัติ

 

ในขณะที่เราได้รับการยินยอมให้เก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบกับความชอบตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการถอนความยินยอม

 

โปรดทราบว่าหากคุณใช้ทางเลือกและสิทธิ (บางประการ) คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้อีก

 

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเมื่อคุณโต้ตอบกับเราตามสิทธิที่คุณมี เราจะพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 6.1 (c) ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สหภาพยุโรป) 2016/679

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Special information for parents
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเคร่งครัดกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Philips จากการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปิดเผย หรือการเข้าถึง Philips ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและมาตรการทางเทคนิคและองค์กรมากมายเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจึงใช้การควบคุมการเข้าถึง การใช้ไฟร์วอลล์ และโปรโตคอลที่มีความปลอดภัยเพิ่มเติมจากมาตรการอื่นๆ

 

ข้อมูลพิเศษสำหรับพ่อแม่

แม้ว่าบริการจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เด็ก ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Philips มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อจำเป็นต้องมีการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความต้องการด้านการเป็นส่วนตัวของเด็ก และสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในกิจกรรมหรือความสนใจออนไลน์ของเด็ก

 

หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดติดต่อเราที่ privacy@philips.com หากเราพบว่ามีเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่เรา เราจะลบข้อมูลของเด็กผู้นั้นออกจากไฟล์ของเรา

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Changes to the privacy notice
ข้อมูลเฉพาะระดับท้องถิ่น: สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในแคลิฟอร์เนีย (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ลูกค้าที่พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (หากมี) ที่เราได้ทำการเปิดเผยกับบุคคลที่สาม ภายใต้วัตถุประสงค์การทำการตลาดทางตรงในปีปฏิทินก่อนหน้าจากเราได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หากมี) ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายการหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเปิดเผย รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลให้ในรอบปีปฏิทินล่าสุด (Immediately Preceding Calendar Year) หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย และต้องการส่งคำร้องขอนี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของเราที่ http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

 

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Changes to the privacy notice
การเปลี่ยนแปลงสำหรับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรืออัพเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการอัพเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอัพเดตวันที่ในส่วนบนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ หากคุณไม่ยอมรับประกาศฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานบริการ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนที่มีการปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง
Contact

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่ Philips นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเรา (รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา) ที่นี่ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, เนเธอร์แลนด์

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด