ข้อกำหนดทางเทคนิค

Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
 • M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
 • No
Product Category
 • Defibrillation
Product Type
 • Accessories
CE Certified
 • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
 • Reusable
Package Weight
 • .070 kg
Packaging Unit
 • 1 = 1 each
Minimum Shelf Life
 • None
Sterile OR Non-Sterile
 • Non-Sterile
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
 • M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
 • No
See all specifications
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
 • M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
 • No
Product Category
 • Defibrillation
Product Type
 • Accessories
CE Certified
 • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
 • Reusable
Package Weight
 • .070 kg
Packaging Unit
 • 1 = 1 each
Minimum Shelf Life
 • None
Sterile OR Non-Sterile
 • Non-Sterile

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด