สดชื่นไปกับอากาศบริสุทธิ์
ภายในอาคารได้อย่างเต็มที่

อากาศบริสุทธิ์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี

เราจะทราบได้อย่างไรว่าอากาศในอาคารสะอาดแค่ไหน

 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าอยู่ในอาคารแล้วเราจะได้รับการปกป้องและปลอดภัย แต่ผลการศึกษาขององค์กรอนามัยโลก (WHO) กลับพบว่าอากาศในอาคารมักมีมลพิษปนเปื้อนสูงกว่าอากาศภายนอกอากาศ 2-5 เท่า 1  

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาราวร้อยละ 90 ภายในอาคาร ดังนั้น อากาศภายในอาคารที่คุณรับเข้าสู่ร่างกายจึงควรเป็นอากาศที่บริสุทธิ์

 

1 ตัวเลขที่แท้จริง สำหรับอัตราส่วนมลพิษในอากาศภายในอาคาร/ภายนอกอาคารเท่ากับ 1.62–6.37 สำหรับเดือนในฤดูร้อน และเท่ากับ 2.05–10.99 สำหรับเดือนในฤดูหนาว ข้อความและภาพจาก: ที.ซัลแธมเมอร์  Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; ข้อมูลต้นฉบับจาก: บี หวังและคณะ / Atmospheric Environment 41 (2007)2851–2861.

เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์สามารถกำจัดมลพิษประเภทใดได้บ้าง

ฝุ่นละอองละเอียดมาก

ไวรัส

สารอินทรีย์ระเหยรวม

อนุภาค PM2.5

เกสรดอกไม้

ฝุ่นผง

แบคทีเรีย

กลิ่นไม่พึงประสงค์

ไรฝุ่น

อากาศที่สะอาดมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณอย่างไร

 

หากร่างกายได้รับฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 จากมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน ฝุ่นเหล่านี้สามารถแทรกซึมและฝังลึกในปอด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงต่างๆ เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคขนาด PM 2.5 จากอากาศได้สูงถึง 99.97% 1

 

เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ใช้แผ่นกรอง HEPA เพื่อกำจัดฝุ่นละอองในอากาศที่ก่อให้เกิดการแพ้และโรคระบบทางเดินหายใจ

 

เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ยังสามารถกรองไวรัสและแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศภายในอาคารบ้านเรือน จึงช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรค

 

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ในระยะยาว อากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับจากเครื่องฟอกอากาศของฟิลิปส์ช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางระบบหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือดลงโดยการกรองอนุภาค PM 2.5 ที่เป็นอันตราย

 

1 ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมาตรวัดและการทดสอบแห่งเซี่ยงไฮ้(SIMT)ในห้องขนาด 30 ตร.ม. ตามมาตรฐาน GB/T18801-2008, GB/T18883-2002, APIAC/LM01-2003 และ JCC/I201003.1-2013 อนุภาคที่สามารถหายใจเข้าสู่ร่างกายขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตรเป็นมลพิษที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างในความเข้มข้นมวล ความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 5.0±0.5 มก./ตร.ม. เวลาทดสอบ 1 ชม.

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีที่
เหมาะกับองค์กรของคุณ

 • สำนักงาน

  สำนักงาน

  เพิ่มคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดีด้วยเครื่องฟอกอากาศจากฟิลิปส์ คุณสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีจากฟิลิปส์ได้แล้ววันนี้

 • โรงเรียน

  โรงเรียน

  คุณภาพของอากาศภายในอาคารส่งผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กๆ ให้เครื่องฟอกอากาศของฟิลิปส์แสดงถึงความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพแก่นักเรียนของคุณ อ่านเพิ่มเติมเพื่อค้นพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีช่วยคุณได้อย่างไร

 • โรงแรม

  โรงแรม

  ส่งมอบสิ่งแวดล้อมในการพักผ่อนที่ดี อากาศที่ดีต่อสุขภาพและปราศจากมลพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศให้แก่ผู้เข้าพักในโรงแรมของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของฟิลิปส์

 • โรงพยาบาล

  โรงพยาบาล

  ผู้ป่วยและแพทย์ต้องการความมั่นใจว่าอากาศที่พวกเขาได้รับนั้นดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพยิ่งกว่าระดับมาตรฐาน คำตอบคือเครื่องฟอกอากาศจากฟิลิปส์ อ่านเพิ่มเติมเพื่อค้นพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีช่วยคุณได้อย่างไร

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด