ศูนย์ข่าวสาร | ประเทศไทย | 中國台灣

พ.ย. 28, 2560

ฟิลิปส์ แบ่งปันโอกาส หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย ผ่านโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข”


ฟิลิปส์ ชวนลูกค้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มอบรอยยิ้มและโอกาสให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ผ่านโครงการแบ่งฝันปันสุข  พร้อมจับมือกับพันธมิตร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรงงานอุตสาหกรรมซักรีดคุณภาพสูง บริษัท ไอคลีน ลอนดรี้ จำกัด (i-KLEAN)

Group Photo CSR

กรุงเทพฯ ประเทศไทยบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้น โดยได้ริเริ่ม “โครงการแบ่งฝันปันสุข” ชวนลูกค้าฟิลิปส์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มอบรอยยิ้มและโอกาสให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น พร้อมจับมือกับพันธมิตร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรงงานอุตสาหกรรมซักรีดคุณภาพสูง บริษัท ไอคลีน ลอนดรี้ จำกัด (i-KLEAN)

 

จากสถิติของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในช่วง พ.ศ.2556 - 2559 มีเด็กถูกทอดทิ้งรวมทั้งสิ้นเกือบ 700 ราย1 และในช่วงห้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งพุ่งสูงถึง 167 ราย2 สถานที่ที่เด็กมักจะถูกนำไปทิ้ง ได้แก่ สถานที่สาธารณะ โรงพยาบาล สถานที่รับจ้างเลี้ยง และญาติพี่น้อง โดยมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว และความยากจน ดังนั้น มูลนิธิและสถานสงเคราะห์จึงกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กๆ เหล่านี้ แต่ด้วยจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้หลายๆ มูลนิธิต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปด้วย จึงเกิดความต้องการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ เหล่านี้ยังดำรงอยู่ได้

Children CSR donation

สำหรับ “โครงการแบ่งฝันปันสุข” ในครั้งนี้ ได้นำความช่วยเหลือมามอบให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพราะเล็งเห็นถึงปณิธานของที่นี่ ที่ต้องการช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของฟิลิปส์ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ เอง ยังได้มีการนำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมาจำนวนมากไปจำหน่ายเป็นเสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำเงินกลับมาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ซึ่งเรามองว่านี่เป็นการบริหารงานที่สร้างความยั่งยืน และสามารถช่วยเหลือให้น้องๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆ มากกว่าการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียว

Donating CSR

ครูอ๊อด กล่าวว่า “มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเกิดขึ้นและยังคงอยู่ได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้วางกล่องรับบริจาคตามสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปที่ไม่สามารถนำของมาบริจาคด้วยตัวเองได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและการมอบโอกาสให้แก่เด็กๆ ที่บ้านนกขมิ้น เราสนับสนุนทุนการศึกษาให้เรียนจนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก เราจึงได้ริเริ่มโครงการเหลือ-ขอ รับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำมาคัดแยกและนำไปจัดจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กด้วยความรู้ และเป็นทุนการศึกษา นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังมีแผนที่จะก่อสร้างห้องสอนพิเศษ ให้จิตอาสามาสอนดนตรีหรือการเรียนรู้อื่นๆ ให้กับเด็กๆ และสิ่งสำคัญ คือ ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง เพราะการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ แต่คุ้มค่าเมื่อได้เห็นเด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสในการศึกษา จนประสบความสำเร็จและมีความสุข”

Donating CSR

นางสาวสิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Personal Health บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฟิลิปส์ มีวิสัยทัศน์ว่าภายในปี พ.ศ. 2568 เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่ปีละ 3 พันล้านคนทั่วโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อความมุ่งมั่นนี้ เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานวัตกรรมที่พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กับหยิบยื่นโอกาสและความช่วยเหลือให้แก่สังคม เราจึงได้ริเริ่ม “โครงการแบ่งฝันปันสุข” นี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเด็กไทย เพราะเราเชื่อว่าเด็กคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การช่วยให้เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสทางการศึกษา น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาได้ในระยะยาว โดยเราเริ่มรับบริจาคผ่าน “โครงการแบ่งฝันปันสุข” มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 สำหรับลูกค้าที่นำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมบริจาคในโครงการฯ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทั่วประเทศ นอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือน้องๆ ในครั้งนี้ ยังได้รับส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์เตารีดแรงดันไอน้ำ Philips PerfectCare ถึง 2,000 บาททันที ซึ่งเราได้รับบริจาคเสื้อผ้ามามากกว่าหมื่นตัว และทาง i-KLEAN ได้นำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคไปซักทำความสะอาดก่อนนำมาส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันนี้ สำหรับฟิลิปส์เอง เรายังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานของเรา ที่ได้ร่วมบริจาคทั้งเสื้อผ้า ของใช้ และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อบริจาคในโครงการฯ นี้ด้วย”

 

นอกจากการนำเสื้อผ้าและสิ่งของมามอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นแล้ว ทางฟิลิปส์ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ i-KLEAN ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ ที่บ้านนกขมิ้น พร้อมกับนำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของทางฟิลิปส์อย่างหม้อทอดไม่ใช้น้ำมัน (Philips Airfryer) และเครื่องปั่นน้ำผลไม้ความเร็วสูง (Philips Hi-speed Blender) มาร่วมทำอาหารและเครื่องดื่มให้น้องๆ ได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย เรียกได้ว่าในงานมีแต่รอยยิ้ม ความสุข และยังอร่อยสุขภาพดีไปพร้อมๆ กันด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.philips.co.th หรือติดตามข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/philipsthailand

 

1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน, เมษายน 2560

2 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, พฤษภาคม 2560

เกี่ยวกับ รอยัล ฟิลิปส์

รอยัล ฟิลิปส์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพของผุ้คนให้ดีขึ้น และการเสริมสร้างสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่ความเป็นอยู่ที่ดี การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน ฟิลิปส์ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกทางคลีนิก และความต้องการของผู้บริโภค มาพัฒนาเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ครบวงจร ฟิลิปส์ เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยภาพนำวิถี เครื่องตรวจวัดชีพจรผู้ป่วย และสารสนเทศด้านสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคและการดูแลรักษาที่บ้าน สำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในปีพ.ศ. 2559 พอร์ทโฟลิโอด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพของฟิลิปส์ สร้างยอดขายได้ถึง 17.4 พันล้านยูโร โดยฟิลิปส์ดำเนินธุรกิจอยู่ในทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 71,000 คน  100 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข่าวสารฟิลิปส์เพิ่มเติมได้ที่   www.philips.com/newscenter

อ่านเพิ่มเติมอ่านน้อยลง

หัวข้อ

ข้อมูลติดต่อ

Chadajit Polsuppanich

Chadajit Polsuppanich

Corporate Communication Manager

เนื้อหาของสื่อ

แชร์ในโซเชียลมีเดีย

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด