ภาพและเสียง
ระบบเสียงการชม ภาพยนตร์ในบ้าน
การชมภาพยนตร์ในบ้าน 5.1
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล 3D Blu-ray เสียง Double Bass

มีอะไรในกล่อง

รายการทั้งหมดในกล่อง

รายการอื่นๆ ในกล่อง

  • แบตเตอรี่ AAA x 2,
  • เสาอากาศ FM,
  • สายไฟ,
  • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ,
  • รีโมทคอนโทรล,
  • เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย,
  • เอกสารเครื่องหมายการค้า,
  • ใบรับประกันทั่วโลก.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ