เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม

การเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

* ราคาปลีกที่แนะนำ

ดูเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อที่เหมาะสำหรับคุณ

     
  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า 4-1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า 3-1
รักษาขวดนมที่อยู่ในเครื่องให้ปลอดเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ใช่ ใช่
เวลาการฆ่าเชื้อ
6 นาที
6 นาที
ระบบปิดอัตโนมัติ ใช่ ใช่
ปรับได้สามขนาด
ไม่ใช่ ใช่
ความจุ 6 ขวด 6 ขวด
วัสดุที่ปลอดสาร BPA ใช่ ใช่
มีที่คีบขวดนม ใช่ ใช่
มีตะกร้าสำหรับใช้กับเครื่องล้างจาน
ใช่ ไม่ใช่