สายเคเบิล และการเชื่อมต่อ

สายเคเบิล และการเชื่อมต่อ

ดู
ตาราง
รายการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี

PC

 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สาย FireWire

  สาย FireWire

  • หัวต่อ M 6-Pinm / 6-Pin
  • 1.8 ม. / 6 ฟุต
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สาย FireWire

  สาย FireWire

  • หัวต่อ M 6-Pinm / 4-Pin
  • 1.8 ม. / 6 ฟุต
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สาย CAT 5e Networking Patch

  สาย CAT 5e Networking Patch

  • หัวต่อ RJ45 แบบ Mold
  • 0.9 ม./3 ฟุต
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สาย FireWire IEEE 1394a

  สาย FireWire IEEE 1394a

  • หัวต่อ M 4-PinM/4-Pin
  • 1.8 ม./6 ฟุต
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สาย CAT 5e Networking Patch

  สาย CAT 5e Networking Patch

  • หัวต่อ RJ45 แบบ Mold
  • 2.1 ม. / 7 ฟุต
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สายเคเบิล USB 2.0

  สายเคเบิล USB 2.0

  • หัวต่อ A/B
  • 1.8 ม. / 6 ฟุต
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  สาย CAT 5e Networking Patch

  สาย CAT 5e Networking Patch

  • หัวต่อ RJ45 แบบ Mold
  • 4.2 ม. / 14 ฟุต

ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ