หัวโกน

HQ3

หัวโกน

HQ3

ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

ในการรักษาเครื่องโกนหนวด Philips ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โปรดเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

Unfortunately this product is no longer available

หัวโกน

ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

ในการรักษาเครื่องโกนหนวด Philips ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โปรดเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

ในการรักษาเครื่องโกนหนวด Philips ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โปรดเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

Unfortunately this product is no longer available

หัวโกน

ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

ในการรักษาเครื่องโกนหนวด Philips ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โปรดเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

คมและแนบสนิท

  • Lift & Cut
  • 3 หัวโกน
ใบมีดโกน 15 ใบ เพื่อการโกนได้อย่างรวดเร็วและแนบสนิท

ใบมีดโกน 15 ใบ เพื่อการโกนได้อย่างรวดเร็วและแนบสนิท

เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

ระบบใบมีดแฝด: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีด

ระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

  • หัวโกน

    หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
    1

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

ความคิดเห็น

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด