หัวโกน

HQ4

หัวโกน

HQ4

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

Unfortunately this product is no longer available

หัวโกน

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

Unfortunately this product is no longer available

หัวโกน

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

โกนได้แนบสนิทเสมอ

เปลี่ยนหัวโกนทุก 2 ปีเพื่อผลลัพธ์การโกนที่ดีที่สุด

 • CloseCut
 • 1 หัวโกน
เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ร่องเล็กๆ บริเวณหัวโกนเพื่อการโกนแนบสนิทยิ่งขึ้น

ร่องเล็กๆ บริเวณหัวโกนเพื่อการโกนแนบสนิทยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หัวโกน

  หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
  1
  เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
  • HQ4405
  • HQ4819
  • HQ4826
  • HQ322
  • HQ444
  • HQ4866
  • 4852XL
  • HQ300
  • HQ5817
  • HQ4856
  • HQ4825
  • HQ4625
  • HQ386
  • HQ284
  • HQ240
  • 4885XL
  • 4865XL
  • 4825XL
  • 4605X
  • HQ852
  • HQ805
  • HQ40
  • HS930
  • HS920
  • HQ4870
  • HQ4846
  • HQ4800
  • HQ4865
  • HQ4601
  • HQ4441
  • HQ384
  • HQ380
  • HQ360
  • HQ304
  • HQ302
  • HQ20
  • HQ489
  • HQ422
  • HS190
  • HQ132
  • HQ802
  • HQ46
  • HS970
  • HS 190
  • HQ4807
  • HQ4806
  • 4604X
  • HQ803
  • HQ460
  • HQ468
  • HQ340
  • HQ4821
  • HQ5430
  • 4816XL
  • 4417LC
  • HQ5823
  • HQ4411
  • HQ33
  • HQ5820
  • HQ4822
  • HQ4608
  • HQ36
  • 4853XL
  • 4817XL
  • 4606X
  • HQ806
  • HQ42
  • HQ5601
  • HQ5426
  • HQ4851
  • HQ483
  • HQ4630
  • HQ4610
  • HQ4609
  • HQ4607
  • HQ420
  • HQ3860
  • HQ262
  • 5426LC
  • 4845XL
  • 4807XL
  • HQ853
  • HQ130
  • HQ5812
  • HQ4890
  • HQ4810
  • HQ486
  • HQ484
  • HQ443
  • HQ482
  • HQ341
  • HQ41
  • HQ362
  • HQ804
  • HS990
  • HQ481
  • HQ441
  • HQ404
  • HS890
  • HQ4805
  • HQ342
  • HQ402
  • 4603X
  • HQ242
  • HQ5813
  • HQ5625
  • HQ4847
  • HQ4421
  • HQ320
  • HQ222
  • HQ202
  • HQ200
  • 5625X
  • 4413LC
  • 201DB
  • HQ801
  • HQ30
  • HS775
  • HQ4850
  • HQ4830
  • HQ4445
  • HQ4401
  • HQ485
  • HQ5413
  • HQ4885
  • HQ4845
  • HQ4626
  • HQ4425
  • HQ382
  • HQ32
  • HQ282
  • HQ220
  • 5812XL
  • 4608X
  • 4602X
  • 4414LC
  • HQ406
  • HS766
  • HQ4407

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

ความคิดเห็น

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด