หัวโกน

HQ5/11

หัวโกน

HQ5/11

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

Unfortunately this product is no longer available

หัวโกน

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

Unfortunately this product is no longer available

หัวโกน

โกนได้แนบสนิทเสมอ

ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด

โกนได้แนบสนิทเสมอ

เปลี่ยนหัวโกนทุก 2 ปีเพื่อผลลัพธ์การโกนที่ดีที่สุด

 • Lift & Cut
 • 1 หัวโกน
เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ใบมีดโกน 15 ใบ เพื่อการโกนได้อย่างรวดเร็วและแนบสนิท

ใบมีดโกน 15 ใบ เพื่อการโกนได้อย่างรวดเร็วและแนบสนิท

ข้อมูลทางเทคนิค

 • หัวโกน

  หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
  1
  เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
  • HQ5861
  • HQ5810
  • HQ5842
  • HQ5860
  • 5810XL
  • HQ5854
  • 5615X
  • HQ5815
  • HQ5841
  • 5847XL
  • 5821XL
  • 5816XL
  • 5801XL
  • 5705XL
  • 5887XL
  • HQ5851
  • HQ5847
  • HQ5825
  • HQ5853
  • HQ5818
  • HQ5862
  • HQ5822
  • 5826XL
  • 5812XL
  • 5660X
  • HQ5885
  • HQ5865
  • HQ5845
  • HQ5850
  • HQ5826
  • HQ5401
  • HQ5605
  • 5806XL
  • HQ5816
  • HQ5890
  • HQ5846
  • HQ5699
  • HQ5461
  • HQ5425
  • HQ5421
  • 5603X
  • 5604X
  • HQ5866
  • 5846XL
  • HQ5806
  • 5715XL
  • HQ5601
  • 5602X
  • 5841XL
  • 5823XL
  • HQ5848
  • 5842XL
  • HQ5821
  • 5817XL
  • 5815XL
  • 5813XL
  • 5811XL
  • 5710XL
  • HQ5856
  • HQ5855
  • HQ5801
  • HQ5604
  • HQ5819
  • HQ5800
  • HQ5465
  • HQ5603
  • 5824XL
  • 5820XL
  • 5819XL
  • 5800XL
  • 5625X
  • 5601X
  • 5862XL
  • 5822XL
  • HQ5811
  • HQ5858
  • HQ5886
  • 5616X
  • HQ5830
  • 5861XL
  • 5818XL
  • HQ5870
  • HQ5849

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

ความคิดเห็น

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด