Philips Soundbar speaker HTL5120 Virtual surround Integrated subwoofer 2 HDMI In & HDMI out ARC Bluetooth®

    Philips Soundbar speaker HTL5120 Virtual surround Integrated subwoofer 2 HDMI In & HDMI out ARC Bluetooth®

    HTL5120/12

    HTL5120/12

คู่มือและเอกสาร

ค้นหา

ค้นหาภายในผลิตภัณฑ์นี้

ค้นหาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ฟอรัมฝ่ายบริการ

ดูฟอรัมของเราเพื่อหาคำตอบของคำถามจากลูกค้าที่อาจมีคำถามแบบเดียวกับคุณ แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น