Philips Sonicare For Kids

แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

HX6321/03
Sonicare
Sonicare

Philips Sonicare For Kids แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

HX6321/03

คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth โต้ตอบกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต ดูประโยชน์ทั้งหมด

Philips Sonicare For Kids แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth โต้ตอบกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต ดูประโยชน์ทั้งหมด

คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth โต้ตอบกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต ดูประโยชน์ทั้งหมด

Philips Sonicare For Kids แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth โต้ตอบกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต ดูประโยชน์ทั้งหมด

คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

การเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นในการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพตลอดชีวิต

 • Bluetooth® ในตัว
 • แอปเพื่อการฝึกสอน
 • 1 หัวแปรง
 • 2 โหมด
แอปแบบอินเตอร์แอคทีฟทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นกับการแปรงฟัน

แอปแบบอินเตอร์แอคทีฟทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นกับการแปรงฟัน

แอป Sonicare For Kids ของ Philips ทำงานร่วมกับกับแปรงสีฟันโซนิคของเด็กเพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากผ่านการแปรง โค้ชการแปรงฟันของเด็กๆ จะท้าทายให้พวกเขาแปรงฟันให้นานขึ้นและดีขึ้น ในแต่ละเซสชันจะเริ่มต้นด้วยคำแนะนำภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเทคนิคการแปรงฟันที่ถูกต้อง และการตรวจสอบความคืบหน้าของแอปติดตามประสิทธิภาพโดยรวม เด็กๆ จะเรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนาน และผู้ปกครองจะได้เห็นว่าเด็กๆ ทำดีขนาดไหนระหว่างการตรวจสุขภาพ

98% ตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น*

98% ตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น*

ด้วยแปรงสีฟันและแอป Sonicare For Kids ของ Philips เด็กๆ สามารถค้นพบวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้องด้วยตัวเอง แอปพลิเคชันจะทำงานร่วมกับแปรงสีฟันโซนิคของลูกของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อแสดงเทคนิคการแปรงฟันที่เหมาะสมและติดตามประสิทธิภาพ เด็กๆ สามารถเห็นว่าพวกเขาแปรงฟันได้ดีแค่ไหนและรับรางวัลอันน่าตื่นเต้นสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ให้ความรู้และมีประสิทธิภาพ โดยพ่อแม่ 98% ที่ทำแบบสำรวจตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น ซึ่งนี่เป็นวิธีที่สนุกที่จะช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะคงอยู่ตลอดไป

รางวัลที่น่าตื่นเต้นสำหรับการแปรงฟันที่ประสบความสำเร็จ

รางวัลที่น่าตื่นเต้นสำหรับการแปรงฟันที่ประสบความสำเร็จ

แปรงสีฟันและแอป Sonicare For Kids ของ Philips นำความสนุกระดับใหม่มาสู่การแปรงฟัน ตัวละครหลักของแอปนี้คือ Sparkly ที่น่ารัก ผู้ซึ่งชอบที่จะมีฟันที่สะอาด เด็กๆ จะดูแล Sparkly ในขณะที่โค้ชการแปรงฟันของแอปท้าทายให้พวกเขาแปรงฟันให้นานขึ้นและดีขึ้น ทุกครั้งที่ลูกของคุณแปรงได้ดี Sparkly จะได้รับความสุข และการแปรงฟันที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้งจะได้รับรางวัล เด็กๆ สามารถปลดล็อคอุปกรณ์เสริมเพื่อปรับแต่ง Sparkly ของพวกเขา หรือพวกเขาสามารถรับอาหารสำหรับ Sparkly ผู้ที่ชื่นชอบอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ปกครองสามารถเลือกรางวัลที่จะวางบนแอปด้วยตัวพวกเขาเอง

KidTimer และ KidPacer สำหรับช่วงเวลาการแปรงฟันที่เหมาะสม

KidTimer และ KidPacer สำหรับช่วงเวลาการแปรงฟันที่เหมาะสม

เพื่อกระตุ้นให้กิจวัตรการแปรงฟันถูกต้อง แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถเปิดใช้งาน Bluetooth ได้จะเชื่อมต่อกับแอปและช่วยให้เด็กๆ ค่อยๆ เพิ่มเวลาในการแปรงฟัน โดยมีเป้าหมายคือสองนาทีตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เมื่อคุณใช้งานแอป เด็กๆ จะได้เลียนแบบโค้ชการแปรงฟันของแอปด้วยการแปรงในแต่ละส่วนของปากอย่างระมัดระวัง โค้ชการแปรงฟันจะกระตุ้นให้ลูกของคุณเพิ่มเวลาที่ใช้ในการแปรงแต่ละส่วนของช่องปาก หากลูกของคุณแปรงฟันได้ยาวนานขึ้น พวกเขาจะได้รับรางวัลจาก Sparkly ผู้มีความสุขกับฟันที่สะอาด ซึ่งนี่คือความสนุกสำหรับการฝึกฝนตลอดชีวิตของการแปรงฟันที่เหมาะสม

ติดตามการแปรงฟันเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แอป

ติดตามการแปรงฟันเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แอป

ด้วยแปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถเปิดใช้งาน Bluetooth ได้ Quadpacer ของแอปจะติดตามการแปรงฟันในแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะรับรู้เมื่อเซสชันการแปรงฟันเริ่มต้น หยุด และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และด้วยหน่วยความจำแบบผสานรวมและการบันทึกเวลาบนด้ามแปรงสีฟัน คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของการแปรงฟันได้มากถึง 20 ครั้งเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานแอป ซึ่งครั้งต่อไปที่คุณใช้แอปและใช้งานร่วมกัน รายละเอียดของเซสชันเหล่านั้นจะถูกซิงค์กับปฏิทินของแอป รางวัลสำหรับการแปรงฟันที่ประสบความสำเร็จนั้นยังสามารถเก็บได้ และลูกของคุณสามารถดูว่าพวกเขาทำได้ดีขนาดไหน

ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน

ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน

ในขณะที่เด็กเรียนรู้ในการแปรงฟัน เทคโนโลยีโซนิคของเราจัดการที่เหลือทั้งหมด การทำงานแบบไดนามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare จะทำงานอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพลึกถึงระหว่างฟันและตามแนวเหงือก ด้วยความเร็วมากกว่า 500 ครั้งต่อวินาที พลังการทำความสะอาดโซนิคช่วยชดเชยเพื่อพัฒนาเทคนิคเมื่อเด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้น เทคโนโลยีนี้ทำให้แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips มีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันสำหรับแปรงด้วยตนเองถึง 75% ทำให้การตรวจสุขภาพประสบความสำเร็จมากขึ้น

สติ๊กเกอร์แสนสนุกแบบลอกออกได้ให้ตกแต่งได้ตามใจ

สติ๊กเกอร์แสนสนุกแบบลอกออกได้ให้ตกแต่งได้ตามใจ

สติกเกอร์ด้ามจับแสนสนุกจะให้เด็กๆ เลือกรูปลักษณ์ของแปรงสีฟัน ด้วยการออกแบบเปลี่ยนได้ 8 แบบในกล่องแปรงสีฟันโซนิคทุกรุ่น เด็กๆ สามารถเปลี่ยนลุคของแปรงสีฟันของพวกเขาได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เมื่อรวมกับโอกาสในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน ประสบการณ์การใช้งาน Sonicare For Kids ของ Philips คือการดูแลช่องปากที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานตลอดเวลา

โหมดการทำงาน 2 โหมดที่เหมาะกับเด็กมอบความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน

โหมดการทำงาน 2 โหมดที่เหมาะกับเด็กมอบความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน

ด้วยโหมดการทำงานที่เหมาะกับเด็กสองโหมด แปรงสีฟันไฟฟ้ามอบการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย โหมดเบาสำหรับเด็กเล็กและโหมดแรงสำหรับเด็กโต

ด้ามจับแบบหลายจุดออกแบบมาเพื่อพ่อแม่และลูกๆ

ด้ามจับแบบหลายจุดออกแบบมาเพื่อพ่อแม่และลูกๆ

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้เด็กๆ สามารถแปรงด้วยตัวเอง หรือกับผู้ปกครอง แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ทุกรุ่นจะมีที่จับที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถแปรงฟันด้วยกันได้ตามต้องการ ด้ามจับที่มั่นคงช่วยให้มือขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างง่ายดายด้วยแปรง ในขณะที่การออกแบบที่กว้างขวางทำให้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้เมื่อต้องการ การออกแบบด้ามจับที่แข็งแรงทำให้เด็กๆ สามารถจัดเก็บแปรงสีฟันได้ในแนวตั้ง หรือบีบยาสีฟันใส่ในขณะที่แปรงสีฟันวางราบ

หัวแปรงทำจากยางออกแบบมาเพื่อปกป้องฟันของเด็กๆ

หัวแปรงทำจากยางออกแบบมาเพื่อปกป้องฟันของเด็กๆ

หัวแปรงทำจากยางของแปรงสีฟันไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องฟันที่กำลังพัฒนาตามอายุ

บุคคลากรด้านทันตกรรมเลือกให้ลูกๆ ใช้

บุคคลากรด้านทันตกรรมเลือกให้ลูกๆ ใช้

91% ของพ่อแม่ที่เป็นบุคคลากรด้านทันตกรรมเลือก Philips Sonicare For Kids ให้ลูกๆ ใช้****

มีหัวแปรง 2 ขนาดให้เลือก

แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare มาพร้อมกับแปรงขนขนาดกะทัดรัด 1 อัน นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงขนาดมาตรฐานให้เลือกซื้อแยกต่างหาก หัวแปรง Sonicare for Kids ของ Philips ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำความสะอาดและปกป้องฟันอย่างนุ่มนวล

ข้อมูลทางเทคนิค

 • โหมด

  โหมดการทำงาน
  2
 • อุปกรณ์ที่มีมาให้

  ที่จับ
  1 ด้ามจับ Sonicare for Kids ที่สามารถเปิดใช้งาน Bluetooth ได้
  หัวแปรง
  1 Sonicare for Kids ขนาดกะทัดรัด
  สายชาร์จ
  1
 • การออกแบบและตกแต่ง

  สี
  Aqua
 • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

  ความเร็ว
  แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
  เปี่ยมประสิทธิภาพ
  ประสิทธิภาพมากกว่า 75%*
  ประโยชน์ต่อสุขภาพ
  เพื่อนิสัยการดูแลสุขภาพภายในช่องปากที่ดี
  ตัวจับเวลา
  KidTimer และ Quadpacer
 • ใช้งานง่าย

  สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่
  ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
  ระบบหัวแปรง
  หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
  เวลาแปรงฟัน
  นานถึง 3 สัปดาห์**
  ที่จับ
  • ด้ามจับทำด้วยยางช่วยให้จับได้สะดวก
  • ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
  จอแสดงผล
  จอแสดงผลส่องสว่าง
 • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

  การรองรับ iOS
  • iPhone 4S หรือสูงกว่า
  • iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า
  • ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS7
  การรองรับ Android
  • โทรศัพท์ Android
  • แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0
 • ข้อมูลทางเทคนิค

  แบตเตอรี่
  ชาร์จใหม่ได้
  เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
  นานถึง 2 สัปดาห์
  ประเภทแบตเตอรี่
  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
 • กำลังไฟ

  แรงดันไฟฟ้า
  110-220 โวลต์
 • บริการ

  รับประกัน
  รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

 • -{discount-percentage}%

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

 • -{discount-percentage}%

รางวัล

ความคิดเห็น

 • จากการทำแบบสำรวจของพ่อแม่เมื่อเทียบกับการใช้งานแปรงสีฟันเพียงอย่างเดียว
 • **ตามระยะเวลาแปรงฟันสองนาทีสองช่วงต่อวัน
 • *มากกว่าแปรงสีฟันปกติ
 • *** แบบสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในสหรัฐฯ กับเด็กอายุ 4-10 ปี