การรับประกันสินค้าฟิลิปส์

ตรวจสอบนโยบายการรับประกัน, ระยะเวลา และการรับประกันสินค้าของคุณ, กรุณาเลือกประเภทตามด้านล่าง

เอกสารการรับประกันสำหรับสินค้าสำหรับกลุ่มสินค้าดูแลร่างกาย, สินค้าดูแลแม่ และเด็ก, สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเพื่อสุขภาพ
การดูแลส่วนบุคคล

เอกสารการรับประกัน สำหรับสินค้าสำหรับกลุ่มสินค้าดูแลร่างกาย, สินค้าดูแลแม่ และเด็ก, สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟิลิปส์ ได้รับการออกแบบและผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม สะดวกง่ายดายทั้งต่อการใช้งานและการติดตั้ง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน ขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเวปไซต์โฮมเพจฝ่ายสนับสนุน โดยละเอียด 

 

กรณีที่ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติก่อนสิ้นสุดระยะรับประกัน นับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่กระนั้นผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของฟิลิปส์ (ต่อไปจะเรียกว่า “ฟิลิปส์”) ก็ได้เตรียมบริการด้านการรับประกันไว้อย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจไร้กังวล แม้ในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาจากประเทศอื่น ฟิลิปส์ยินดีให้บริการดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคทุกเครื่องที่มีการใช้งานภายในประเทศ ตามเงื่อนไขการรับประกันตามประเทศที่ผู้ซื้อได้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของคุณ กรุณายืนยันประเทศที่ระบุบนเอกสารฉบับนี้ว่าข้อมูลตรงกับประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากไม่ตรงกัน กรุณาเลือกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้านบนขวามือของเวปไซต์นี้ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และเปิดหรือดาวน์โหลดใบการรับประกัน

 

สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณ จะไม่ถูกรอนสิทธิด้วยเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศของ ฟิลิปส์

ระยะเวลาการรับประกัน
ประเภทสินค้า
ชนิดสินค้า
ระยะเวลารับประกัน
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
เครื่องโกนสำหรับ ใบหน้า อุปกรณ์จัดแต่งทรง
24 เดือน
ผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็ก
เครื่องปั๊มนม เครื่องทำอาหารสำหรับทารก เครื่องอุ่นขวดนมและนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม
24 เดือน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
เครื่องเตรียมอาหารและเครื่องชงกาแฟ เตารีดและการทำความสะอาด เครื่องฟอกอากาศ
24 เดือน
เงื่อนไขการรับประกัน

การเริ่มต้นวันรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุในหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และสิ้นสุดระยะรับประกันตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อ ไม่ทราบผู้จำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์ถูกซื้อจากร้านค้าที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เช่น ร้านค้าออนไลน์ การรับประกันจะคิดเริ่มจาก 6 เดือนนับหลังจากวันที่ผลิตซึ่งระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ โดยสามารถดูได้จากหมายเลขของผลิตภัณฑ์บนสินค้า

 

กรณีผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเนื่องจากวัสดุ และ/หรือการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะรับประกันและตรวจสอบพบว่าไม่ผิดเงื่อนไข ฟิลิปส์จะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทางฟิลิปส์อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่คุณ โดยยึดระยะเวลาการรับประกันนับตามวันที่เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเดิม

 

เงื่อนไขการรับประกันของฟิลิปส์ จะมีผลคุ้มครองในกรณีที่ผู้ซื้อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น

การไม่รับประกัน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมดังกรณีต่อไปนี้

 

- การใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท รวมถึงการใช้งานนอกเหนือจากการใช้ภายในครัวเรือน

 

- การเพิกเฉย ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์

 

- ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ความเสียหายจากสัตว์หรือแมลง, จากการขนส่ง, แรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

 

- ผลิตภัณฑ์ผ่านการซ่อม, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, และปรับตำแหน่งแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

 

- อุปกรณ์เสริม/อะไหล่ ซึ่งเสื่อมสภาพตามระยะการใช้งานปกติ เช่น แบตเตอร์รี ใบมีด สายพาน ถุงเก็บฝุ่น แผ่นกรอง รวมถึงอุปกรณ์เสริมภายนอกอื่นๆ/อะไหล่

 

- ใบรับประกันสูญหาย มีการแก้ไข ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ผ่านการลงทะเบียน

 

- การแก้ไขหลักฐานการซื้อสินค้าในทางหนึ่งทางใดหรือการปลอมแปลงเอกสารการซื้อสินค้า

 

- หมายเลขรุ่นหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนตัวเครื่องถูกลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

 

- ผลิตภัณฑ์ทํางานไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ออกแบบ ผลิต อนุมัติและ / หรือได้รับอนุญาตสําหรับประเทศซึ่งคุณใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกซื้อในประเทศอื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ตั้งใจไว้

เมื่อต้องการใช้บริการ

เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด หรือดูปรึกษาโฮมเพจฝ่ายสนับสนุนสาหรับการบริการเพิ่มเติม ก่อนที่จะติดต่อฟิลิปส์หรือตัวแทนจำหน่าย หากคุณต้องการรับบริการในระยะรับประกัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของฟิลิปส์ สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเวปไซต์นี้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์พ้นระยะรับประกัน คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้โดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับฟิลิปส์ หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

- กรณียังไม่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางเว็ปไซต์ฟิลิปส์ให้ลงทะเบียนพร้อมกับแนบเอกสารการซื้อขาย เช่น ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อร้านค้าผู้จำหน่าย และหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ ในเว็ปไซต์ และแจ้งอีเมลที่มีลงทะเบียนไว้กับศูนยบริการ

 

- กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ฟิลิปส์ ให้เตรียมเอกสารการซื้อขาย เช่น ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อร้านค้าผู้จำหน่าย นำพร้อมกับเครื่องไปที่ศูนย์บริการ

นโยบายการรับประกันสำหรับทีวี Philips, จอมอนิเตอร์, โทรศัพท์, โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง, เครื่องฉายวิดีโอ, แฟกซ์, ผลิตภัณฑ์เขียนตามคำบอก และอุปกรณ์เสริมการขับเคลื่อนรถยนต์และหลอดไฟ
การรับประกันแบรนด์ผู้ได้รับอนุญาต

นโยบายการรับประกันสำหรับทีวี Philips, จอมอนิเตอร์, โทรศัพท์, โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง, เครื่องฉายวิดีโอ, แฟกซ์, ผลิตภัณฑ์เขียนตามคำบอก และอุปกรณ์เสริมการขับเคลื่อนรถยนต์และหลอดไฟ  

เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

ผลิตภัณฑ์ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุด อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย หากท่านประสบปัญหาใดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำท่านในขั้นแรก ให้ศึกษาคู่มือผู้ใช้หรือหาข้อมูลในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท) ซึ่งคุณจะพบคู่มือผู้ใช้สำหรับดาวน์โหลด คำถามที่พบบ่อย วิดีโอคำแนะนำ หรือฟอรัมฝ่ายบริการ

 

ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการขัดข้อง Philips จะดำเนินการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Philips โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อท่านแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลารับประกัน โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ (เช่น ในสภาพแวดล้อมที่ได้ระบุไว้) สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์บางประเภทที่บริษัทพันธมิตรของ Philips เป็นผู้รับประกัน โปรดตรวจสอบจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

 

หากท่านประสงค์รับบริการในประเทศไทย แต่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนอกประเทศไทย Philips จะพยายามดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันของประเทศที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

 

เอกสารนี้มีผลต่อผลิตภัณฑ์ระดับผู้บริโภคเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ ให้ใช้เงื่อนไขการรับประกันการขายหรือข้อตกลงการซื้อขาย

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามที่แสดงไว้ในหลักฐานการซื้อขาย และจะหมดอายุตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในส่วน “ระยะเวลาการรับประกัน” ด้านล่าง หากต้องการรับบริการแต่ทำหลักฐานการซื้อขายสูญหาย หรือ Philips ไม่รู้จักร้านค้าปลีกนั้นๆ (เช่น ผู้ขายอยู่ในช่องทางการประมูลสินค้าออนไลน์) ให้ถือว่าระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นขึ้นสามเดือนถัดจากวันที่ผลิต ตามที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หรือระบุได้จากหมายเลขผลิตภัณฑ์ หากต้องการรับบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันผลิตหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้อง

 

ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมให้สำเร็จไม่ได้ในเชิงพาณิชย์ Philips อาจเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมซึ่งมีหน้าที่การทำงานคล้ายคลึงกันให้แทน หลังการซ่อมแซม การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเนื่องจากวันที่ซื้อเดิม

 

อะไรที่ไม่รวมอยู่ในการประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่ตามมา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียรายได้) และการชดเชยค่าเสียหายสำหรับการกระทำที่เกิดจากตัวท่านเอง เช่น การบำรุงรักษาตามปกติ การติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือการบันทึกหรือการกู้คืนข้อมูล

 

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงหรือจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

 

• หลักฐานการซื้อขายมีการแก้ไขในรูปแบบใดๆ หรือถูกทำให้อ่านออกได้ยาก

• หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือรหัสวันที่ผลิตบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ หรือทำให้อ่านออกได้ยาก

• ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำโดยองค์กรหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

• ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการใช้งานอย่างหนักนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น การใช้ในเชิงพาณิชย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดประเภทหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์นั้น

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อเติม หรืออุปกรณ์เสริม นอกเหนือไปจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

• อุปกรณ์ได้รับความเสียหายซึ่งรวมถึงสาเหตุต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ การขนส่ง หรือน้ำ (ยกเว้นคู่มือผู้ใช้จะระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ล้างด้วยน้ำได้)

• การสึกหรอตามปกติ หรือการเปลี่ยนอะไหล่ของชิ้นส่วนตามการใช้งานปกติ (เช่น ถุงหรือไส้กรองสำหรับเครื่องดูดฝุ่น)

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากการออกแบบ การผลิต หรือได้รับการรับรองการดั้งเดิมสำหรับใช้ในประเทศที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายเมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์เข้าจากต่างประเทศ

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากปัญหาการเข้าถึงหรือการติดต่อกับผู้ให้บริการ เช่น ความขัดข้องในการเข้าถึงเครือข่าย (ได้แก่ เคเบิลทีวี จานดาวเทียม หรืออินเตอร์เน็ต), ปัญหาสายส่งสัญญาณของผู้สมัครใช้งานหรือผู้เชื่อมต่อ, เครือข่ายท้องถิ่นล้มเหลว (การเดินสายเคเบิล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ สายส่งสัญญาณของผู้ใช้) และความผิดพลาดในการส่งสัญญาณของเครือข่าย (คลื่นรบกวน สัญญาณรบกวน คุณภาพเครือข่ายไม่ดีหรือล้มเหลว)

• การใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนหรือด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ

ต้องการรับบริการใช่หรือไม่

หากต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดและ/หรือหาข้อมูลในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ ก่อนติดต่อผู้ขายหรือ Philips หากต้องการรับบริการภายในระยะเวลาการรับประกัน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ในบางประเทศ หากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันแล้ว คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดได้โดยตรง ดูที่อยู่ของศูนย์บริการได้ในเว็บไซต์นี้ หากมี

 

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณติดต่อ Philips หรือพันธมิตร โปรดจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

 

• ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น (บางครั้งยังเรียกว่า ID รุ่น อีกด้วย)

• หลักฐานการซื้อ (เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่ระบุวันที่ทำการซื้อขาย ชื่อตัวแทนจำหน่าย และหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ และ

• หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือรหัสวันที่ผลิตตามที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์

 

หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือ รหัสวันที่ผลิต (หากมี) สามารถพบได้ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ หรือด้านหลังหรือส่วนล่างของผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ในประเภทที่ระบุไว้ในส่วนหัวของเอกสารนี้คือ 12 เดือน โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

 

ข้อยกเว้น
ระยะเวลาการรับประกัน
จอภาพ LCD
36 เดือน 
หลอดไฟรถยนต์ (คือผลิตภัณฑ์ที่ “ชำรุดและสึกหรอ” ดังนั้น จึงไม่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันตามกฎหมาย)
แต่ยังมีระยะเวลาการรับประกันดังรายการต่อไปนี้
· หลอดไฟซีนอน
การรับประกันเป็นเวลา 2 ปี หรือ 60,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
· หลอดไฟสัญญาณ ไฮเปอร์ และฮาโลเจนรุ่นมาตรฐาน
การรับประกันเป็นเวลา 1 ปี หรือ 30,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
· หลอดไฟฮาโลเจนประสิทธิภาพสูง
การรับประกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 10,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด