การรับประกันสินค้าฟิลิปส์

การรับประกันสินค้าฟิลิปส์

ตรวจสอบนโยบายการรับประกัน, ระยะเวลา และการรับประกันสินค้าของคุณ, กรุณาเลือกประเภทตามด้านล่าง

เอกสารการรับประกัน สำหรับสินค้าสำหรับกลุ่มสินค้าดูแลร่างกาย, สินค้าดูแลแม่ และเด็ก, สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ( Consumer Lifestyle ) ทั้งหมดของฟิลิปส์ ได้รับการออกแบบและผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม สะดวกง่ายดายทั้งต่อการใช้งานและการติดตั้ง และเพื่อประโยชน์สูงสุด ของการใช้งาน ขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเวปไซต์โฮมเพจฝ่ายสนับสนุน โดยละเอียด

 

กรณีที่ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติก่อนสิ้นสุด ระยะรับประกันนับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่กระนั้นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของฟิลิปส์ (ต่อไปจะเรียกว่า “ฟิลิปส์”) ก็ได้เตรียมบริการด้านการรับประกันไว้อย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจไร้กังวล แม้ในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาจากประเทศอื่น ฟิลิปส์ยินดีให้บริการดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคทุกเครื่องที่มีการใช้งานภายในประเทศ ตามเงื่อนไขการรับประกัน ตามประเทศที่ผู้ซื้อ ได้ซื้อ ผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของคุณกรุณายืนยันประเทศที่ระบุบนเอกสารฉบับนี้ว่าข้อมูลตรงกับประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากไม่ตรงกัน กรุณาเลือกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้านบนขวามือของเวปไซต์นี้ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และเปิดหรือดาวน์โหลดใบการรับประกัน

 

สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณ จะไม่ถูกรอนสิทธิด้วยเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศของ ฟิลิปส์

ข้อยกเว้นการรับประกันมาตรฐาน ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ระยะการรับประกัน
ภาพและเสียง
12 เดือน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นเล็ก
24 เดือน
เงื่อนไขการรับประกัน

การเริ่มต้นวันรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุในหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และสิ้นสุดระยะรับประกันตามระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกัน

 

กรณีที่ใบรับประกัน ผลิตภัณฑ์สูญหาย กรุณาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและใช้ใบบันทึกประวัน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมือนเป็นใบรับประกัน โดยในบันทึกประจำวัน ฯ ควรระบุชื่อของคุณ วันและสถานที่ที่ซื้อ และรุ่นของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนครบถ้วน

 

กรณีผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเนื่องจากวัสดุ และ/หรือการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะรับประกันและตรวจสอบพบว่าไม่ผิดเงื่อนไข ฟิลิปส์จะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและหากไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูง เกินเกณฑ์ที่กำหนดทางฟิลิปส์อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่คุณ โดยยึดระยะเวลาการรับประกันนับตามวันที่เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเดิม

 

เงื่อนไขการรับประกัน ของฟิลิปส์ จะมีผลคุ้มครองในกรณีที่ผู้ซื้อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น

การไม่รับประกัน

การใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท รวมถึงการใช้งานนอกเหนือจากการใช้ภายในครัวเรือน

 

- การละเลยหรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

 

- ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสภาวการณ์ผิดปกติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ปัญหาการขนส่ง ปัญหากระแสไฟฟ้า

 

- การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากฟิลิปส์

 

- อุปกรณ์เสริม/อะไหล่ซึ่งเสื่อมสภาพตามระยะการใช้งานปกติ เช่น แบตเตอรี่ ใบมีด สายพาน ถุงเก็บฝุ่น แผ่นกรอง รวมถึงอุปกรณ์เสริมภายนอกอื่นๆ/อะไหล่

 

- ใบรับประกันสูญหาย มีการแก้ไข ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ผ่านการลงทะเบียน

เมื่อต้องการใช้บริการ

เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนำให้คุณ อ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด หรือดู ปรึกษาโฮมเพจฝ่ายสนับสนุน สำหรับการบริการเพิ่มเติม ก่อนที่จะติดต่อ ฟิลิปส์หรือตัวแทนจำหน่าย

หากคุณ ต้องการรับบริการในระยะรับประกัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของ ฟิลิปส์ สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเวปไซต์นี้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์พ้นระยะรับประกัน คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้โดยตรง

 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับฟิลิปส์ หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- หลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อร้านค้าผู้จำหน่าย และหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์

- หมายเลขเครื่องผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือวันที่ผลิต ตามที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่น (หรือ เลขรุ่น) และรหัสเครื่อง หรือวันที่ผลิตที่อยู่ในช่องแบตเตอรี่หรือด้านหลัง หรือฐานของผลิตภัณฑ์

 

ระยะการรับประกันมาตรฐาน

- 12 เดือน

นโยบายการรับประกันสำหรับทีวี Philips, จอมอนิเตอร์, โทรศัพท์, โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง, เครื่องฉายวิดีโอ, แฟกซ์, ผลิตภัณฑ์เขียนตามคำบอก และอุปกรณ์เสริมการขับเคลื่อนรถยนต์และหลอดไฟ  

เรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

ผลิตภัณฑ์ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุด อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย หากท่านประสบปัญหาใดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำท่านในขั้นแรก ให้ศึกษาคู่มือผู้ใช้หรือหาข้อมูลในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท) ซึ่งคุณจะพบคู่มือผู้ใช้สำหรับดาวน์โหลด คำถามที่พบบ่อย วิดีโอคำแนะนำ หรือฟอรัมฝ่ายบริการ

 

ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการขัดข้อง Philips จะดำเนินการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Philips โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อท่านแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลารับประกัน โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ (เช่น ในสภาพแวดล้อมที่ได้ระบุไว้) สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์บางประเภทที่บริษัทพันธมิตรของ Philips เป็นผู้รับประกัน โปรดตรวจสอบจากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

 

หากท่านประสงค์รับบริการในประเทศไทย แต่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนอกประเทศไทย Philips จะพยายามดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันของประเทศที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

 

เอกสารนี้มีผลต่อผลิตภัณฑ์ระดับผู้บริโภคเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ ให้ใช้เงื่อนไขการรับประกันการขายหรือข้อตกลงการซื้อขาย

 

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามที่แสดงไว้ในหลักฐานการซื้อขาย และจะหมดอายุตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในส่วน “ระยะเวลาการรับประกัน” ด้านล่าง หากต้องการรับบริการแต่ทำหลักฐานการซื้อขายสูญหาย หรือ Philips ไม่รู้จักร้านค้าปลีกนั้นๆ (เช่น ผู้ขายอยู่ในช่องทางการประมูลสินค้าออนไลน์) ให้ถือว่าระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นขึ้นสามเดือนถัดจากวันที่ผลิต ตามที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หรือระบุได้จากหมายเลขผลิตภัณฑ์ หากต้องการรับบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันผลิตหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้อง

 

ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมให้สำเร็จไม่ได้ในเชิงพาณิชย์ Philips อาจเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมซึ่งมีหน้าที่การทำงานคล้ายคลึงกันให้แทน หลังการซ่อมแซม การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเนื่องจากวันที่ซื้อเดิม

 

อะไรที่ไม่รวมอยู่ในการประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่ตามมา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียรายได้) และการชดเชยค่าเสียหายสำหรับการกระทำที่เกิดจากตัวท่านเอง เช่น การบำรุงรักษาตามปกติ การติดตั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือการบันทึกหรือการกู้คืนข้อมูล

 

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงหรือจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

 

• หลักฐานการซื้อขายมีการแก้ไขในรูปแบบใดๆ หรือถูกทำให้อ่านออกได้ยาก

• หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือรหัสวันที่ผลิตบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ หรือทำให้อ่านออกได้ยาก

• ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำโดยองค์กรหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

• ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากการใช้งานอย่างหนักนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น การใช้ในเชิงพาณิชย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดประเภทหรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์นั้น

• ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อเติม หรืออุปกรณ์เสริม นอกเหนือไปจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

• อุปกรณ์ได้รับความเสียหายซึ่งรวมถึงสาเหตุต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ การขนส่ง หรือน้ำ (ยกเว้นคู่มือผู้ใช้จะระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ล้างด้วยน้ำได้)

• การสึกหรอตามปกติ หรือการเปลี่ยนอะไหล่ของชิ้นส่วนตามการใช้งานปกติ (เช่น ถุงหรือไส้กรองสำหรับเครื่องดูดฝุ่น)

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากการออกแบบ การผลิต หรือได้รับการรับรองการดั้งเดิมสำหรับใช้ในประเทศที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายเมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์เข้าจากต่างประเทศ

• ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากปัญหาการเข้าถึงหรือการติดต่อกับผู้ให้บริการ เช่น ความขัดข้องในการเข้าถึงเครือข่าย (ได้แก่ เคเบิลทีวี จานดาวเทียม หรืออินเตอร์เน็ต), ปัญหาสายส่งสัญญาณของผู้สมัครใช้งานหรือผู้เชื่อมต่อ, เครือข่ายท้องถิ่นล้มเหลว (การเดินสายเคเบิล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ สายส่งสัญญาณของผู้ใช้) และความผิดพลาดในการส่งสัญญาณของเครือข่าย (คลื่นรบกวน สัญญาณรบกวน คุณภาพเครือข่ายไม่ดีหรือล้มเหลว)

• การใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนหรือด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ

 

ต้องการรับบริการใช่หรือไม่

หากต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดและ/หรือหาข้อมูลในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ ก่อนติดต่อผู้ขายหรือ Philips หากต้องการรับบริการภายในระยะเวลาการรับประกัน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ในบางประเทศ หากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันแล้ว คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดได้โดยตรง ดูที่อยู่ของศูนย์บริการได้ในเว็บไซต์นี้ หากมี

 

เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณติดต่อ Philips หรือพันธมิตร โปรดจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

 

• ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น (บางครั้งยังเรียกว่า ID รุ่น อีกด้วย)

• หลักฐานการซื้อ (เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่ระบุวันที่ทำการซื้อขาย ชื่อตัวแทนจำหน่าย และหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ และ

• หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือรหัสวันที่ผลิตตามที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์

 

หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือ รหัสวันที่ผลิต (หากมี) สามารถพบได้ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ หรือด้านหลังหรือส่วนล่างของผลิตภัณฑ์

 

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ในประเภทที่ระบุไว้ในส่วนหัวของเอกสารนี้คือ 12 เดือน โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

 

ข้อยกเว้น
ระยะเวลาการรับประกัน
จอภาพ LCD
36 เดือน 
หลอดไฟรถยนต์ (คือผลิตภัณฑ์ที่ “ชำรุดและสึกหรอ” ดังนั้น จึงไม่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันตามกฎหมาย)
แต่ยังมีระยะเวลาการรับประกันดังรายการต่อไปนี้
· หลอดไฟซีนอน
การรับประกันเป็นเวลา 2 ปี หรือ 60,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
· หลอดไฟสัญญาณ ไฮเปอร์ และฮาโลเจนรุ่นมาตรฐาน
การรับประกันเป็นเวลา 1 ปี หรือ 30,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน
· หลอดไฟฮาโลเจนประสิทธิภาพสูง
การรับประกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 10,000 กม. โดยยึดตามช่วงระยะที่ถึงก่อน