1
บริเวณระหว่างฟัน

บริเวณระหว่างฟัน

*ราคาปลีกที่แนะนำ
**ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดง ใช้สำหรับบางผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม

เพิ่มเติม บริเวณระหว่างฟัน