Daily Collection

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

HD4902
  -{discount-percentage}%

  Daily Collection เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

  HD4902

  เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

  คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดูประโยชน์ทั้งหมด

  ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,390.00

  เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

  คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดูประโยชน์ทั้งหมด

วิดีโอ

[trigger to render Video Gallery]

ภาพ

เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดูประโยชน์ทั้งหมด

ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,390.00

เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดูประโยชน์ทั้งหมด

เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

ร้อนเร็วช่วยรักษาคุณค่าทางอาหาร

 • 3 เมนู
 • ระดับกำลังไฟ 5 ระดับ
ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการปรุงอาหาร

ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการปรุงอาหาร

ระดับกำลังไฟ 5 ระดับเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารที่แตกต่างกัน

พื้นผิวสัมผัสเย็น

พื้นผิวสัมผัสเย็น

พื้นผิวสัมผัสเย็นทำให้เตรียมอาหารได้สะดวก

แผงกระจกเกรดเอแข็งและทนทาน

แผงกระจกเกรดเอแข็งและทนทาน

ไฟ LED บอกสถานะทำให้มองเห็นการทำอาหารได้ง่าย

แถบไฟ LED สีแดงจะสว่างขึ้นระหว่างทำอาหาร

เตรียมอาหารได้รวดเร็วเพื่อคงคุณค่าทางอาหารไว้

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips ลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 เมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมอาหารด้วยแก๊สแบบเก่า ผลลัพธ์จากห้องทดลองที่ทำการทดสอบอิสระ Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. หมายเหต: สามารถรับผลการทดสอบได้โดยการเขียนคำร้อง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

 • -{discount-percentage}%

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

 • -{discount-percentage}%