จอภาพ

จอภาพ

ดู
ตาราง
รายการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ขนาดจอภาพ
คุณภาพของภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
สีเขียว
คุณภาพชีวิตที่ดี
การแก้ปัญหา
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอแสดงผลแบบโค้ง Full HD

  272M7C/67

  • Momentum
  • 27" (68.6 ซม.)
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพโค้ง Full HD แบบ LCD

  242M7/67

  • Momentum
  • 24 (ทแยง 23.6" / 59.9 ซม.)
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips หน้าจอ LCD Full HD พร้อม Ambiglow

  356M6QJAB/75

  • Momentum
  • 35 (แทยง 34.6 นิ้ว / 87.9 ซม.)
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอแสดงผลแบบโค้ง Full HD

  322M7C/67

  • Momentum
  • 32 (ทแยง 31.5" / 80 cm )
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ 4K HDR พร้อม Ambiglow

  436M6VBRAB/67

  • Momentum
  • 43 (ทแยง 42.51 นิ้ว / 108 ซม.)
  • 4K UHD (3840 x 2160)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอ LCD 4K Ultra HD

  BDM4350UC/00

  • 43 (ทแยง 42.51 นิ้ว / 108 ซม.)
  • 4K UHD (3840 x 2160)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ LCD ที่มี SmartImage

  170S9A/67

  • S Line
  • 17 นิ้ว (43.2 ซม.)
  • 1280 x 1024
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ LCD

  191S8LHSB2/67

  • S Line
  • 18.5 นิ้ว / 47 ซม.
  • 1366x768 HD
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ LCD

  201S8LHSB2/67

  • S Line
  • 20 (ทแยง 19.5 นิ้ว / 49.5 ซม.)
  • 1600 x 900 (HD+)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ LCD ที่มีเทคโนโลยี SoftBlue

  223S7EYMB/00

  • S Line
  • 22 ( 21.5 นิ้ว / ทแยง 54.6 ซม.)
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ LCD

  241B8QJEB/00

  • B Line
  • 24 (23.8 นิ้ว / 60.5 ซม. ทแยง)
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%

  Philips จอภาพ LCD

  241B8QJEB/67

  • B Line
  • 24 (23.8 นิ้ว / 60.5 ซม. ทแยง)
  • Full HD (1920 x 1080)
  Overall rating / 5
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  -{discount-percentage}%
  Overall rating / 5

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ