ฝ่ายสนับสนุน Philips

บริการและซ่อมแซม

นำอุปกรณ์ของคุณไปซ่อมแซมในบริการที่ได้รับอนุญาต

หน้าหลักการสนับสนุน Philips

ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้จากที่ใด
ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้หรือไม่
ฉันสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้ที่ไหน
บอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วเราจะบอกคุณว่าจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้จากที่ไหน
หากคุณมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือ กรุณาเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ด้านล่าง
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์ของเรา
ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้จากที่ใด (ตัวอย่าง: HX9352/10)
ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้หรือไม่
ฉันสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้ที่ไหน
บอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วเราจะบอกคุณว่าจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้จากที่ไหน
หากคุณมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือ กรุณาเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ด้านล่าง
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์ของเรา

เยี่ยมชมศูนย์บริการของ Philips หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็ก และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล

เมื่อไปที่ศูนย์บริการ Philips โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำสิ่งต่อไปนี้ไปด้วย:

 

1. หลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

2. ผลิตภัณฑ์ Philips (รวมถึงอุปกรณ์เสริม)

เปลี่ยนรัศมีการค้นหา
เปลี่ยนรัศมีการค้นหา

คำถาม ที่พบบ่อย

1. สินค้าฟิลิปส์ของฉันพบปัญหา - ฉันจะสามารถตรวจเช็คซ่อมสินค้าอย่างไร? สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่?

 

 บ่อยครั้งที่สินค้นพบปัญหา และไม่สามารถใช้งานสินค้าได้, ผู้ใช้งานสามารถแก้ปัญหาสินค้าได้เองที่บ้าน โดยไม่ต้องนำสินค้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการ​

 

โปรดตรวจสอบการแก้ไขปัญหาทางออนไลน์ และคำถามที่พบบ่อยเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด:​

 

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณและคำถามที่พบบ่อย

 

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณทางออนไลน์ได้คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการของเรา – คลิ๊ก ที่นี่ ​

กรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลา และเงื่อนไขในประกัน สามารถรับบริการได้ฟรี ไม่มีค่าบริการ.​

 

การรับประกันสินค้าฟิลิปส์

2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าฟิลิปส์?


สินค้าฟิลิปส์จะมีระยะเวลาการรับประกันสินค้า 12 ถึง 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มของสินค้า.

 

หากต้องการทราบระยะเวลาการรับประกันที่แน่นอนสำหรับสินค้าของคุณ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบ เอกสารการรับประกันสินค้า

3. สินค้าฟิลิปส์ไม่อยู่ในการรับประกัน, ฟิลิปส์จะให้บริการอย่างไร?​


กรณีที่สินค้าไม่อยู่ในภายในการรับประกัน ฟิลิปส์สามาถให้บริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจเช็คซ่อม เช่น  ค่าบริการ ค่าอะไหล่ และค่าเดินทางของศูนย์บริการ กรณีต้องการการบริการนอกสถานที่.​
 

กรณีสินค้าพบปัญหา และต้องการรับบริการ กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายบริการ.​

4. ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้ที่ใดบ้าง?​

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าปัจจุบันของเราสามารถ ค้นหาได้ใน ฟิลิปส์เว็บไซต์.

คุณสามารถค้นหาสินค้าของคุณได้โดยการเรียกดูจากแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ (1) หรือโดยการป้อนหมายเลขรุ่นหรือชื่อรุ่นสินค้าของคุณลงในเครื่องมือค้นหาของเรา (2).​

คำถามที่พบบ่อยของผู้บริโภค

สำหรับการบริการหลังการขาย และคำแนะนำในการใช้สินค้า / คู่มือ / คำถามที่พบบ่อยโปรดเลือกแท็บการสนับสนุน.​

การสนับสนุนคำถามที่พบบ่อย
5. ฉันสามารถซื้ออะไหล่ หรืออุปกรณ์สำหรับสินค้าของฉันได้ที่ใดบ้าง?​

 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้าของคุณคุณสามารถติดต่อฟิลิปส์ได้ที่  ฝ่ายบริการ

6. การตรวจเช็ครุ่นสินค้า และหมายเลขสินค้า?​

 

รุ่นสินค้าสินค้าสามารถตรวจเช็คได้ที่: กล่องของสินค้า, คู่มือการใช้งาน หรือด้านข้าง, ใต้สินค้า:​

ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้จากที่ใด
ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้หรือไม่
ฉันสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้ที่ไหน
บอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วเราจะบอกคุณว่าจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้จากที่ไหน
หากคุณมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือ กรุณาเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ด้านล่าง
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์ของเรา

ค้นหาที่กล่องของสินค้า 

Serial Number

ค้าหาที่คู่มือการใช้งาน ​

Serial Number
7. ระยะเวลาการในตรวจเช็คซ่อมสินค้า?​

 

ระยะเวลาการให้บริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าโดยปรกติจะอยู่ประมาณ 7 ถึง 14 วันขึ้นอยู่กับอาการเสีย และอะไหล่ที่ใช้.)​

 

กรณีต้องเช็คข้อมูลความคืบหน้าของงานตรวจเช็คซ่อมสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ส่งซ่อม หรือติดต่อ ฝ่ายบริการ.

8. การค้นหาศูนย์บริการโดยแต่งตั้งของฟิลิปส์?​


ค้นหาศูนย์บริการโดยแต่งตั้งของกลุ่มสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็ก, แม่ และเด็ก (AVENT) และดูแลสุขภาพ.​

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อรับบริการที่ศูนย์บริการ:​

 

  1. ลงทะเบียนสินค้าทางออนไลน์ที่ www.philips.co.th/myphilips/register-product หรือใบเสร็จที่ซื้อสินค้า​
  2. สินค้าฟิลิปส์ พร้อมอุปกรณ์​

 

ค้นหาศูนย์บริการใกล้เคียง ศูนย์บริการโดยแต่งตั้ง เพื่อรับบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้า. ​

 

คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายบริการ เกี่ยวกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็ก, แม่ และเด็ก, ดูแลสุขภาพ.​

9. การเช็คข้อมูลความคืบหน้าของงานตรวจเช็คซ่อมสินค้า?​

 

กรณีคุณมีหมายเลขรับงานซ่อมจากศูนย์บริการ, กรุณาติดต่อที่ ฝ่ายบริการ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบสถานการซ่อมให้กับคุณ

10. กรณีที่มีการต่อประกันเพิ่มเติมจากร้านค้า ฟิลิปส์สามารถประสานงานได้ไหม ?​

 

กรณ๊ที่สินค้าพบปัญหาเบื้องต้นรบกวนติดต่อร้านค้าที่มีการต่อประกันเพิ่มเติมก่อน หรือสามารถติดต่อฟิลิปส์ที่ ฝ่ายบริการ เพื่อประสานงานงานบริการ

 

หากสินค้าของคุณจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมในช่วงระยะเวลาการรับประกันของ ฟิลิปส์เรายินดีให้บริการอย่างยิ่ง​

 

แต่อย่างไรก็ตามหากสินค้าต้องได้รับการซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมของคุณจำเป็นต้องส่งคืนสินค้าไปยังผู้ค้าที่มีการรับประกันเพิ่มเติม เนื่องจากพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อบริการหลังการขายในช่วงระยะเวลาที่ขยายการรับประกันของคุณ.​

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด