ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

  ปริมาณ
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99317 3
 • ด้านในกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99842 0
  ปริมาณ
  6
  ความยาว
  245  มม.
  ความกว้าง
  150  มม.
  ความสูง
  102  มม.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  0.16  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.40  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.24  กก.
 • ด้านนอกกล่อง

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99843 7
  ปริมาณ
  36
  ความยาว
  340  มม.
  ความกว้าง
  320  มม.
  ความสูง
  265  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  2.90  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  1.44  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  1.46  กก.
 • ขนาด

  ความยาวของผลิตภัณฑ์
  23.5  ซม.
  ความกว้างของผลิตภัณฑ์
  95  มม.
  ความสูงของผลิตภัณฑ์
  22  มม.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.06  กก.
  น้ำหนักสุทธิ
  0.04  กก.
  น้ำหนักเมื่อทดค่า
  0.02  กก.

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ