ขวดนม และจุกนม

ดู
ตาราง
รายการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ราคา
อายุ
อัตราการไหลของจุกนม
ประเภทของจุกนม
อุปกรณ์เสริม
ขวดนมหรือจุกนม
อายุ
อัตราการไหลของจุกนม

จุกขวดนมทารก

 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม Classic+

  Avent จุกนม Classic+

  • 2 ชิ้น
  • จุกนมขนาดแรกเกิด
  • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
  SCF631/27
  ฿290.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม Classic+

  Avent จุกนม Classic+

  • 2 ชิ้น
  • จุกนมไหลช้า
  • 1 เดือนขึ้นไป
  SCF632/27
  ฿290.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม Classic+

  Avent จุกนม Classic+

  • 2 ชิ้น
  • แบบไหลปานกลาง
  • 3 เดือนขึ้นไป
  SCF633/27
  ฿290.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม Classic+

  Avent จุกนม Classic+

  • 2 ชิ้น
  • จุกนมไหลเร็ว
  • 6 เดือนขึ้นไป
  SCF634/27
  ฿290.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม Classic+

  Avent จุกนม Classic+

  • 2 ชิ้น
  • จุกนมปรับเปลี่ยนการไหล
  • 3 เดือนขึ้นไป
  SCF635/27
  ฿290.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนมรุ่น Natural

  Avent จุกนมรุ่น Natural

  • 2 ชิ้น
  • อัตราการไหลสำหรับเด็กแรกเกิด
  • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
  SCF651/27
  ฿350.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนมรุ่น Natural

  Avent จุกนมรุ่น Natural

  • 2 ชิ้น
  • ไหลช้า
  • 1 เดือนขึ้นไป
  SCF652/27
  ฿350.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนมรุ่น Natural

  Avent จุกนมรุ่น Natural

  • 2 ชิ้น
  • ไหลปานกลาง
  • 3 เดือนขึ้นไป
  SCF653/27
  ฿350.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม

  Avent จุกนม

  • มาตรฐาน
  • ไหลช้า
  • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
  SCF968/21
  ฿235.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนมรุ่น Natural

  Avent จุกนมรุ่น Natural

  • 2 ชิ้น
  • ไหลเร็ว
  • 6 เดือนขึ้นไป
  SCF654/27
  ฿350.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม

  Avent จุกนม

  • มาตรฐาน
  • Thick Feed
  • 6 เดือนขึ้นไป
  SCF968/24
  ฿235.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
 • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
  เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!
  Avent จุกนม

  Avent จุกนม

  • มาตรฐาน
  • ไหลปานกลาง
  • 3 เดือนขึ้นไป
  SCF968/22
  ฿235.00 *
  ดูผลิตภัณฑ์
* ราคาปลีกที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

คุณอาจสนใจ